Ponuka služiebReferencieKontakt
   
 - stretnutia určené obchodným partnerom,
  klientom, zamestnancom
- podujatia zamerané na podporu predaja,
  prezentáciu produktov a služieb


- návrh a realizácie inzerátov, spotov
- spracovanie prezentačných materiálov

  - katalógy
  - firemné časopisy
  - POS materiály
- DTP práce
- návrh a tvorba corporate identity a design
  manuálov

  - logá, vizitky, obchodná korešpondencia
    (hlavičkový papier, obálky)
- reklamná, reportážna a produktová
  fotografia
- tvorba webových a internetových
  prezentácií


- návrh komunikačných ciest
  - TV, rádio, printy
  - outdoor (billboardy, polep autobusov a pod.)
  - DM (adresná a neadresná distribúcia)
- najvýhodnejšie médiá pre vašu cestu
  komunikácie
- plánovanie a nákup médií